Čišćenje suvih ventilacija

Čišćenje se vrši rotacionim sajlama i filter sekcijom za izvačenje nataloženih nečistoća,

Ime Videa

Kratak opis

Ime Videa

Kratak opis