Čišćenje Suvih Ventilacija

Pre svega podižemo svest koliko je bitno ventilacione sisteme držati urednim i čistim, kako zbog inspekcijskih, zdravstvenih, tako i sigurnosnih razloga. Kliner Servis je tu da pomogne jedinstvenim sistemom čišćenja istih.. 

Problemi koji se javljaju..

Prvo obavimo mehaničko čišćenje suvih ventilacionih sistema, pa nakon te operacije vršimo dezinfekciju istih.

Pravne norme

Urednim održavanjem smanjujete mogućnost neželjenih posledica sanitarne, komunalne i protivpožarne inspekcije. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti od požara (Nalaže se nadziranom subjektu da izvrši redovan periodičan pregled i čišćenje kuhinjske nape (Parovuka) nad termoblokovima u kuhinji, eventualne nedostatke otkloniti i o tome sačiniti stručni nalaz. Na pregled terena dolazimo u terminu prilagođenom poslovnim obvezama naručioca - čišćenje se obavlja po Vašem rasporedu.

Kome sve treba

- Restorani i brza hrana • - Hoteli • - Starački domovi • - Predškolske ustanove • - Bolnice i domovi zdravlja • - Banke • - Crkve • - Kongresni centri itd...

Opasnosti

Čist otvor hauba i izduvni sistem može drastično smanjiti šanse od požara u objektu Vaše komercijalne kuhinje, restorana ili objekta za pripremu hrane.

Kako Kliner Servis Posluje?

Pozovite nas 021/820-750
Izlazak na teren
Preporuka i dogovor
Zakazivanje Termina

Kliner Servis
Se Prilagođava Klijentu.

Kako bi ste nesmetano mogli poslovati i za vreme naših usluga, vrlo često smo spremni da uz dogovor obe strane, izađemo maksimalno u susret i svoj posao obavimo u Vašim neradnim satima i na taj način doprineli da Vaš posao dodatno ne trpi. 

Ne rizikujte

kliner servis je tu

Svaki objekat sa prostorom za kuvanje poseduje potencijalni rizik od požara. Isparenja nastala u procesu kuvanja sadrže velike količine masti koje se talože na površini sistema za odvod masnih isparenja. Ovaj talog predstavlja idealno gorivo za izazivanje požara, naročito u kuhinjama gde se radi sa otvorenim plamenom. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti od požara (Nalaže se nadziranom subjektu da izvrši redovan periodičan pregled i čišćenje
kuhinjske nape (Parovuka) nad termoblokovima u kuhinji, eventualne nedostatke otkloniti
i o tome sačiniti stručni nalaz.
Pravni osnov: čl.77 st. tač.6 i čl.40 st.4 Zakona o zaštiti od požara (”Sl. glasnik
RS”br.111/09, 20/2015 i 87/18) i čl. 50 Pravilnika o tehničkim normativima za sisteme za
Ventilaciju ili klimatizaciju (”Sl. list SFRJ”, br. 38/89).
Rok za postupanje po meri: 30 dana., u prostorijama za pripremu hrane te pripadajuće odsisne nape i odsisni ventilator moraju se čistiti redovno za vreme rada ugostiteljskog objekta.

Redovnim održavanjem sistema masne ventilacije, smanjujete rizik od izazivanja požara.

MI koristimo savremene metode uklanjanja masnih naslaga sa kuhinjskih napa i ventilatora. Tehnološki postupak se sastoji od kombinovne upotrebe hemijskih sredstava i mehaničkog dejstva vode pod visokim pritiskom. Ovom metodom ostvaruju se odlični rezultati uklanjanja masnih naslaga sa sistema za odvod masnih isparenja.

Kontaktirajte Nas Danas

Vlasnik ste hotela, restorana, kuhinje, velikih ventilacionih sistema koji slabije rade, jer nisu temeljno sređeni dugo vremena, pravo je vreme da kontaktirate Kliner Servis.