O nama

Usko specijalizovana firma Kliner Servis za čišćenje masnih i suvih ventilacionih sistema, kao i usluge pranja roštilja. 

OD. 2007

Usluge

Kuhinjske, masne ventilacije predstavljaju najveći rizik po izbijanje požara ukoliko se redovno ne održavaju. Masna isparenja koja se talože u sistemu ventilacije su lako zapaljiva i zbog toga je održavanje ovakvih sistema predviđeno zakonskim i podzakonskim aktima. Nataložena masnoća izaziva velike probleme i na uređajima u sistemu ventilacije te dovodi do njihovog otežanog rada a ukoliko se ne interveniše na vreme i do ozbiljnijeg kvara.

Prvo obavimo mehaničko čišćenje suvih ventilacionih sistema, pa nakon te operacije vršimo dezinfekciju istih. 

Čišćenje roštilja je naporan i mukotrpan posao. Specijalisti za čišćenje roštilja Klinerservis sposobni su da se nose sa svim rasponima marki i modela kako bi osigurali da imate roštilj koji je spreman bezbedonosno i higijenski.