Naše Usluge

Mi smo uskospecijalizovani servis za ćišćenje masnih i suvih  ventilacija i pranja ugostiteljskih roštilja. 

Čišćenje Masnih Ventilacija

Kuhinjske, masne ventilacije predstavljaju najveći rizik po izbijanje požara ukoliko se redovno ne održavaju. Masna isparenja koja se talože u sistemu ventilacije su lako zapaljiva i zbog toga je održavanje ovakvih sistema predviđeno zakonskim i podzakonskim aktima. Nataložena masnoća izaziva velike probleme i na uređajima u sistemu ventilacije te dovodi do njihovog otežanog rada a ukoliko se ne interveniše na vreme i do ozbiljnijeg kvara.

Čišćenje Suvih Ventilacija

Donesite Vašim ventilacionim cevima čistoću i svežinu našom metodom čišćenja suvih ventilacija, a pritom budite i spokojni što se tiče pravnih normi. Preporučujemo ovu metodu jednom u 6 meseci, a po potrebi i češće.

Čišćenje Roštilja

Čišćenje roštilja je naporan i mukotrpan posao. Specijalisti za čišćenje roštilja Klinerservis sposobni su da se nose sa svim rasponima marki i modela kako bi osigurali da imate roštilj koji je spreman bezbedonosno i higijenski.

Kontaktirajte nas

Kliner servis Vam stoji na raspolaganju za sva Vaša pitanja ili nedoumice prilikom angažovanja naših stručnih lica i dogovora oko izlaska na teren.